logo

Проведе се българо-германски семинар за прокурори и разследващи на тема „Борба с трафика на хора“


В периода 7-8 ноември 2019 г. в к.к. Албена се проведе българо-германски семинар за прокурори и разследващи на тема „Борба с трафика на хора“, организиран от Фондация „Ханс Зайдел“.

Семинарът бе модериран от д-р Хелмут Палдер, експерт и бивш съветник по международно сътрудничество в Баварското държавно министерство на правосъдието. Като лектори участие взеха главен прокурор Лотар Шмит и старши криминален прокурор Кристиан Хертл от Главна прокуратура Нюрнберг, както и старши криминален прокурор Андре Вайсе от Баварската криминална служба в Мюнхен.

В събитието участваха  г-жа Камелия Димитрова, секретар на Националната комисия, г-н Борислав Сарафов, заместник на главния прокурор , г-жа Юлиана Петкова, зам. директор на НСлС, г-жа Красимира Филипова, заместник апелативен прокурор, г-н Любомир Янев, зам.-директор на ГДБОП, разследващи полицаи и следователи от цялата страна, експерти към Националната комисия, представители на Местната комисия за борба с трафика – гр. Варна, Фондация „SOS – семейства в риск“  и други.

„Защо е важно да говорим за правата на жертвите в контекста на дискусия за усъвършенстване на методите за разследване на престъплението? Защото все още, болшинството от делата по линия на трафик на хора, в България, както и в Германия, разчитат на показанията на жертвите като основни свидетели. Когато едно лице получи закрила и се почувства на безопасно място, когато получи здравна и психосоциална подкрепа, то е много по склонно да събере сила и да се изправи с показания пред трафикантите.“, каза г-жа Камелия Димитрова по време на откриването на семинара.

„За съжаление в Германия няма еквивалентна структура като Националната комисия и администрацията й, която реално да координира дейностите по линия противоддействието на трафик и най-вече закрила на жертвите. За германските специалисти е много интересно да научат пвоече за Националната комисия и ролята й“, каза д-р Хелмут Палдер.

„Независимо от тесния обмен между разследващи, прокурори, полицаи и други специалисти, трафикантите успяват да изпреварят събитията. Затова обменът трябва да бъде на първо място, защото от него следва по-добрата координация и работа по случаи. България и Германия трябва още по-интензивно да работят съвместно, особено по линия на тежката организирана престъпност“, заяви г-н Лотар Шмит.

В рамките на семинара бяха представени темите за ситуацията с престъпността в сферата на трафика на хора, актуални проблеми и тенденции, материалното наказателно право в двете страни; разработване на сходства и различия в ситуацията по престъпност и в материалните наказателни разпоредби; процедурни основи при наказателното преследване на трафика; прилики и различиня на процедурни правила на двете страни, както и ролята на Националната комисия за борба с трафика на хора като координатор на Националния механизъм за насочване на жертви.