logo

В Братислава се проведе среща на анти-трафик координаторите, националните докладчици или еквивалентни механизми за борба с трафика на хора


В периода 22-23 октомври се проведе среща на анти-трафик координаторите, националните докладчици или еквивалентните механизми, организирана от ОССЕ и Съвета на Европа в гр. Братислава, Словакия.

В събитието участие от българска страна взе г-жа Камелия Димитрова, секретар на Националната комисия.Целта на срещата бе да се дискутира ролята на националните координатори, докладчици или другите подобни механизми за справяне с настоящите предизвикателства в борбата с трафика на хора. 

Мрежата на анти-трафик координаторите на Югоизточна Европа и Анти-трафик координатора на ЕК, г-жа Мирия Василиаду

Основни акценти се поставиха върху използването на технологиите за борба с трафика на деца, както и върху ангажиментите и инструментите за предотвратяване на трафика на хора на ОССЕ във веригите на доставки.

По време на срещата бяха обсъдени и ролята на гражданското общество в противодействието на престъплението, както и намаляване на търсенето на услуги, предлагани от жертви. На вниманието на участниците бяха представени и различни документи с предложения за конкретни политики, разработени от Междуведомствената координационна група срещу трафика на хора (ICAT), с оглед обсъждане на методи за засилване на прилагането им на национално ниво.