logo

Националната комисия за борба с трафика на хора отбеляза Европейския ден за борба с престъплението


В Столицата бе представена информационна кампания с фокус правата на жертвите

 

По повод 18 октомври – Европейския ден за борба с трафика на хора в гр. София се проведе пресконференция, организирана от Националната комисия за борба с трафика на хора (НКБТХ).

„Връзката между трафика на хора и други тежки престъпления става все по-ясна. Сложното взаимодействие между предлагането и търсенето сред извършителите, измамниците, печалбарите, експлоататорите и ползвателите създава дълга верига от въвлечени субекти, независимо дали участието им е съзнателно или несъзнателно. Тази верига трябва да се прекъсне, за да бъде спряна и ефективно предотвратена тази форма на престъпност. В последния доклад на ЕК се посочва, че 20 532 мъже, жени и деца са били регистрирани като жертви на трафик на хора в ЕС в периода 2015—2016 г.“, каза проф. Николай Проданов, зам.-министър на правосъдието и зам.-председател на Националната комисия.

„Отвъд превенционните дейности през настоящата година изградихме нови партньорства. Както в международен план, с оглед подписания Протокол за сътрудничество с Република Северна Македония, така и на национално равнище - с въвличане на частния сектор и включване на различни общности - спортни, академични, в контекста на противодействие на престъплението.“, допълни той.

387 българи са станали жертви на трафик за първите 9 месеца на 2019 г. 258 от тях са трафикирани с цел развратни действия, 56 с цел принудителен труд и 51 са спрямо бременни жени с цел продажба на новородено. На фона на данните се наблюдава спад на непълнолетните лица, станали жертва на трафик. Това обяви секретарят на Националната комисия за борба с трафика на хора Камелия Димитрова.

“Ето защо основните ни усилия по превенция за насочени по линия на трафик с цел сексуална и трудова експлоатация, като през изминалата година местните ни структури обхванаха над 30 хиляди души. През 2018 г. в рамките на 3 месеца достигнахме над 2 милиона души активни потребители в социалните мрежи чрез интернет базирана кампания.“, добави тя. 

„България е сред страните в Европейския съюз, участващи в най-много съвместни екипи за разследване на трафик на хора, а постигнатите резултати са високо оценявани в различни доклади и анализи на утвърдени европейски агенции като Европол и Евроджъст. Възможностите на тези екипи се използват широко, тъй като предлагат изключително ефективен подход при разследване на транснационалната организирана престъпност като цяло“, сподели г-н Стефан Балабанов, зам.-министър на вътрешните работи.

„България заедно с Кралство Нидерландия е съ-ръководител на дейност за превенция на трафика на хора в ЕС в рамките на EMPACT и по този повод в последните две години МВР, в частност ГД „БОП“ в сътрудничество с Националната комисия домакинства два европейски форума, на които представихме своя опит в превенцията, както и добрите практики в борбата с престъплението“, допълни той.

„Налице е развитие и осъвършенстване на средставата за набиране на жертви и заличаване на следите на извършителите чрез модернизиран инструментариум. Потенциалът на Национална следствена служба, разглеждан задължително заедно с този на ГД „БОП“, е достатъчно ефективен за разследване на престъплението.“,   каза г-жа Юлиана Петкова, зам.-директор на Национална следствена служба.

“Превенцията на насилието и всички форми на експлоатация, злупотреба и трафик на деца, както и оказването на защита, подкрепа и реинтеграция на жертвите са сред водещите приоритети в държавната политика за закрила на детето.”, каза г-жа Мариела Личева, зам. – председател на Държавната агенция за закрила на детето.

„За първите шест месеца на 2019 г. в Държавната агенция за закрила на детето са регистрирани 16 случая. Координирано е предприемането на спешни мерки за закрила за тези деца, български граждани станали жертва на трафик на хора с цел сексуална експлоатация и ранен брак.“, добави тя.

По време на пресконференцията бе даден старт на информационна кампания, която се реализира съвместно от Националната комисия и  ГД „БОП“ с фокус правата на жертвите на трафик. Кампанията се осъществява по инициатива на Европейската мрежа за превенция на престъпността и Европол и ще се проведе едновременно в 24 европейски страни. Основната цел на кампанията е да информира жертвите на престъплението или потенциалните такива къде могат да получат информация, помощ, подкрепа, както и да насочи вниманието им към това, че те имат права, признати и гарантирани на територията на цяла Европа.

„Когато в България говорим за права на жертви, то Националната комисия,  гарантира, че това не са само празни думи, разписани на хартия. Комисията, чрез своя секретариат, е пряко ангажирана със защитата, възстановяването и реинтеграцията на жертвите на трафик. През изминалата година 29 лица, сред които 7 деца, получиха подкрепа в специализираните приюти за жертви на трафик към Националната комисия. От началото на годината до месец октомври в приютите на НКБТХ защита са получили 18 лица – 3 мъже, 10 жени и 5 деца - настанени заедно с майките си.“, каза г-жа Димитрова.

Информационната кампания включва видеоклип, който конкретно за България е разработен, както на български език, така и на английски и руски. Кампанията ще се разпространява във всички информационни канали, както на Националната комисия, така и на ГД „БОП“.