logo

Проведе се работна среща с представители на Стокхолмския административен съвет


На 8 октомври 2019 г. в офиса на Националната комисия за борба с трафика на хора се проведе среща със Стокхолмския административен съвет (САС).

От българска страна в срещата участваха г-жа Камелия Димитрова, секретар на НКБТХ, г-н Стефан Ралчев и г-жа Добряна Петкова, главни експерти към Комисията. Шведската делегация бе водена от г-н Клаес Линг-Ванерус, национален и международен координатор по въпросите на работата с граждани на ЕС/ЕИП, с участието на представители на екипа му, пряко отговорни за работата със социално уязвими граждани на ЕС на територията на област Стокхолм, вкл. потенциални и формално идентифицирани жертви на трафик на хора и експлоатация.

По време на срещата бяха обсъдени случаите на трафик на хора с фокус организирана просия, както и целенасочени мерки за съвместна работа по превенция на престъплението.

Шведската делегация изрази желение и за бъдещи срещи с представители на български общини, с оглед на зачестилите случаи на български граждани от Северозападна България, изпаднали в затруднено положение на територията на Швеция.