logo

Международна конференция: Как правителството и бизнесът се справят с трафика на хора във веригите за доставки?


Вчера (26.09.2019 г.) в София се състоя международна конференция на тема „Публично-частното партньорство в борбата с трафика на хора: Как правителството и бизнесът се справят с трафика на хора във веригите за доставки“, организирана от Националната комисия за борба с трафика на хора (НКБТХ) и Посолството на Великобритания в София.

Международният форум бе открит от Н. Пр. Ема Хопкинс, посланик на Обединеното кралство в България и проф. Николай Проданов,заместник-министър на правосъдието и зам.- председател на Националната комисия.

В днешната глобализирана икономика, характеризираща се със сложни вериги на доставки - както с материали, така и с труд от целия свят - за купувачите и потребителите, включително правителствата, е трудно да бъдат сигурни, че стоките или услугите, които закупуват или използват, не са произведени от трафикиран труд. В световен мащаб Международната организация на труда (МОТ) смята, че има 25 милиони жертви на принудителен труд по целия свят.“, каза Н. Пр. Ема Хопкинс.

„България има устойчив национален отговор срещу трафика на хора. Посолството си партнира с Националната комисия от няколко години по множество инициативи. В исторически контекст България е била източник на жертви, но страната също така доставя много от продуктите и суровините, които са неразделна част от международните вериги за доставки в цяла Европа – особено в текстилния сектор, вкл. за бизнесите във Великобритания.“, допълни тя.

„В продължение на доброто и устойчиво партньорство между Националната комисия и Британското посолство в София, днес реализираме съвместно този форум. Поставяме заедно на дневен ред ролята на публично-частното сътрудничество в борбата с трафика на хора.“, каза проф. Николай Проданов.

„България, като държава засегната от този вид организирана престъпност, поставя специален фокус върху противодействието и превенцията на престъплението. От 2007 г. страната ни изпълнява ежегодни програми за борба с трафика на хора и закрила на жертвите. Програми с фокус както върху превенция на формите на трафик, вкл. трудова експлоатация, така и върху защитата, възстановяването и реинтеграцията на пострадалите лица... В България съзнателното използване на услуги, предоставени от жертви на трафик, включително принудителен труд, е противозаконно и наказуемо. Инкриминирането на лицата, които умишлено ползват тези услуги, заема централно място и сред приоритетите на Европейската комисия за предотвратяване на престъплението.“, допълни той.

С днешната конференция си поставяме високи и амбициозни цели. Вярвам, че заедно ще очертаем бъдещите дейности и необходими мерки, които биха могли да бъдат предприети от всички заинтересовани страни – бизнесът, държавните институции, гражданското общество и синдикати за превенция на трафика във веригите на доставки.“, каза в заключение проф. Проданов.

В рамките на конференцията бе поставен фокус върху въздействието на трафика на хора с цел принудителен труд върху бизнеса и какви са част от съществуващите методи за устойчиви промени при разработването на политики за предотвратяване на престъплението. Основни говорители бяха г-жа Невена Николова, основател на „Невена Котюр“, Баронеса Йънг от Хорнси, член на Камарата на лордовете в парламента на Обединеното кралство, представители на Монделийз България,Федерацията на независимите синдикални организации в леката промишленост към КНСБ, ASOS, The Body Shop, Международна организация на труда, Инициатива за етична търговия – Норвегия, Фондация Шива и др.

Панелистите споделиха, че от съществено значение е картографирането и анализа на най-рисковите сектори с цел предприемане на целенасочени мерки за превенция – от една страна информиране на работниците и наетите лица, а от друга превенция чрез въвличане на рискови групи. Обучението на екипите от хора, работещи в дадена компания, във връзка предотвратяването на престъплението, са ключови за разпознаване на трафика и засилване на чувствителността към проблемите свързани с него. От основно значение са както създаването на прозрачност при веригите на доставка, така и етични кодекси и конкретни индикатори за детекция на ситуации на експлоатация.

„Ние сме посланици, особено сред младите хора, за етична мода и достоен начин на живот като цяло“ сподели Невена Николова.

Инициативата е в навечерието на Европейския ден за борба с трафика на хора – 18-ти октомври. „Тази година под мотото „Заедно срещу трафика на хора“ целим да разширим партньорите ни в превенцията на престъплението. Все още бизнесът не осъзнава ключовата си роля в противодействието на трафика във веригите на доставки и именно днешната конференцията е първа стъпка в тази посока,“ каза г-жа Камелия Димитрова, секретар на НКБТХ.