logo

Ежегодно на 30-ти юли се отбелязва Международният ден за борба с трафика на хора


По повод Международният ден за борба с трафика на хора, днес в страната се реализират различни превенционни кампании и надграждащи капацитета на специалистите за противодействие на престъплението и закрилата на жертвите семинари. Дейностите са част от лятната национална кампания на Националната и Местните комисии за борба с трафика на хора, с основен фокус превенция на трафика на хора с цел сексуална експлоатация.

В рамките на кампанията и в подкрепа на местните и национална комисия се включва мрежата от доброволци срещу трафика на хора, най-вече фокусиращи усилията си за информиране на младите хора и децата. Mестната комисия в гр. Варна, съвместно с Община Варна, провежда обучение на професионалисти от МКБППМН, обществени възпитатели, инспектори  ДПС от общините на област Варна за темата влиянието на Интернет и престъплението трафик на хора. Местната комисия за борба с трафика на хора в гр. Пловдив, съвместно с НКБТХ и с подкрепата на фондация „Ханс Зайдел“, провеждат специализирано обучение на полицейски служители от отдел „Охранителна полиция“ към ОДМВР – Пловдив на тема: „Трафик на хора – рискове и последици. Идентификация на първо ниво“.

Във връзка с Международния ден за борба с трафика на хора, Специалният докладчик към ООН по въпросите на трафика на хора, особено трафика на жени и деца подчертава: „Изключително важно е държавите да инвестират в дългосрочни решения, за да осигурят социално включване на потърпевшите от престъплението трафик на хора. Това означава да се гарантира наличието на ясни процедури, които позволяват на жертвите достъп до правосъдие и средства за защита“. Посредством Закона за борба с трафика на хора и в изпълнение на Националната стратегия за борба с трафика на хора, НКБТХ гарантира защита правата на жертвите на трафик и предоставя възможност за тяхната подкрепа и социална реинтеграция. През 2018 г. 29 жертви на трафик получиха подкрепа в специализираните услуги, управлявани от НКБТХ съвместно с неправителствени организации.