logo

В Скопие се проведоха преговори по Проект на протокол за сътрудничество между Република България и Република Северна Македония в областта на борбата с трафика на хора


В периода 26-28 юни 2019 г. в гр. Скопие, Република Северна Македония, се проведоха преговори между делегациите на Република България и Република Северна Македония за съгласуваане на проект на текст на Протокол за сътрудничество в областта на борбата с трафика на хора между правителствата на двете страни.

Българската делегация бе водена от  проф. Николай Проданов, зам.-министър на правосъдието и зам.-председател на Националната комисия за борба с трафика на хора. В преговорния екип от страна на Република  България участваха г-жа Камелия Димитрова, секретар на НКБТХ, д-р Елеонора Лилова, председател на Държавна агенция за закрила на детето, представители на кабинета на зам. министър-председателя и председател на НКБТХ Красимир Каракачанов, представители на Администрацията на НКБТХ, Министерство на вътрешните работи, Министерство на външните работи, Министерство на труда и социалната политика, Министерство на правосъдието, ДАЗД, Комисия за защита на личните данни и Посолството на Р България в Скопие. От страна на Р Северна Македонияделегацията бе водена ота г-жа Магдалена Несторовска, анти-трафик координатор и държавен секретар, МВР, Република Северна Македония. Участие взеха  представители на Националната комисия за борба с трафика на хора и нелегалната миграция, Министерство на вътрешните работи, Министерство на труда и социалната политикаи Министерство на външните работи, Мисията на ОССЕ в Скопие.

Протоколът предвижда сътрудничество по линия на подкрепа и закрила на жертвите на трафик на хора,  обмен на опит между компетентните институции на двете страни, провеждане на общи информационни и разяснителни кампании за предотвратяване на трфика, провеждане на обучения и координирани действия при рефериране, подкрепа и грижа за жертви на трафик.

Преговорите преминаха в конструктивна атмосфера и в дух на пълно разбирателство между двете делегации и пълно зачитане на изразените мнения, свързани със съдържанието на обсъждания Протокол.

По време на преговорите беше постигнато съгласие по проекта на текста, като предстои подписване на Протокола в края на юли т.г..