logo

Ученици от Велико Търново създадоха концепции за превенционни кампании


На 26 февруари, 2019 г., в Младежки дом – В. Търново се проведе еднодневно обучение с ученици от Спортно училище - В. Търново по темите „Трафик на хора“ и „Кибертормоз сред ученици и подрастващи“. Обучението бе организирано от Местната комисия за борба с трафика на хора, а лектор бе Ваня Ананиева, секретар на МКБТХ.

Основни акценти бяха рисковете от попадане в трафик на хора, начините за предпазване, както и опасностите в глобалната мрежа Интернет. Участниците бяха запознати с това, как да планират и организират ученическа превантивно-информационна кампания. В края на обучението те самите трябваше да представят своя такава.

Разделени в две групи, кампаниите, които те презентираха бяха:

1) Ученическа кампания за борба с трафика на хора;

2) Ученическа кампания за борба с кибертормоза.

Идеите, които представиха, бяха изключително свежи, креативни и иновативни.

Целта на обучението беше да повиши информираността на младите хора по отношение на двете силно актуални, но слабо познати сред тях теми – ТХ и кибертормоз, както и да ангажира и стимулира учениците да участват в подобни кампании и работят за подобни каузи.