logo

Експерти към Националната комисия проведоха обучение на студенти от Медицински университет – София


На 13 ноември 2018 г. в Администрацията на Националната комисия за борба с трафика на хора се проведе обучение на студенти от Факултета по Обществено здраве към Медицински университет – гр. София. Обучението водиха г-жа Марияна Младенова и г-н Добромир Петров, старши експерти към НКБТХ.

В рамките на обучението студентите бяха запознати с престъплението „трафик на хора“.

По време на обучението бяха представени отговорностите и дейностите на Националната комисия, българското и международно законодателство в областта на борбата с трафика на хора, формите на експлоатация, показатели за първична идентификация на лица-жертви, функциониращите 8 услуги към НКБТХ и др.

Основна цел на обучението бе придобиване на практически познания на студентите, като бе постигната и договореност за бъдещи съвместни дейности през следващата година.