logo

Национална работна среща за противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите ще събере експерти от различни институции и организации в Пловдив


Националната комисия за борба с трафика на хора (НКБТХ), съвместно с Местната комисия за борба с трафика на хора (МКБТХ) – Пловдив, организира Национална работна среща за противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите. Събитието се реализира с подкрепата на фондация „Ханс Зайдел“ и ще се състои в периода 7-9 ноември 2018 г., в хотел Рамада Пловдив Тримомциум, гр. Пловдив.

Срещата ще бъде открита от г-жа Камелия Димитрова, секретар на НКБТХ и инж. Златин Велев, зам. кмет на  Община Плодвив и председател на МКБТХ Пловдив.

В събитието ще вземат участие председателите и секретарите на десетте Местни комисии за борба с трафика на хора от градовете Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Монтана, Пазарджик, Пловдив, Русе, Сливен и Плевен, както и членове на Местните комисии, представляващи различните институции и организации, които работят по проблема на местно ниво. На срещата ще присъстват също представители на администрацията на НКБТХ.

На Националната среща ще бъдат представени и обсъдени резултати от постигнатото през 2018 година. Ще бъде направен анализ на тенденциите в областта на трафика на хора на национално и местно ниво. Акценти на срещата ще са предстоящите съвместни дейности на МКБТХ и НКБТХ, с цел изготвяне на Проект на програма за предотвравяване и противодействие на трафика на хора за 2019 г. Експертите ще формулират и мерки за повишаване на ефективността на дейностите както на местно, така и на национално ниво.

 

За допълнителна информация: г-н Добромир Петров, ст. eксперт „Връзки с обществеността“, НКБТХ, тел.: 0884 49 15 10 и ел. поща: d.petrov@antitraffic.government.bg

Г-жа Таня Иванова, секретар на МКБТХ– гр. Пловдив, тел: 0889 93 09 55 и ел.поща: plovdiv@antitraffic.government.bg