logo

София е домакин на регионална работна среща “Повишаване на капацитета и сътрудничеството в Югоизточна Европа в противодействието на трафика на хора чрез интернет-базирани технологии“


Националната комисия за борба с трафика на хора (НКБТХ) и Службата на ООН по наркотиците и престъпността (UNODC),в сътрудничествос Министерството на външните работи на Франция, провеждат регионална работна среща на тема “Повишаване на капацитета и сътрудничеството в Югоизточна Европа в противодействието на трафика на хора чрез интернет-базирани технологии“. Събитието се провежда в рамките на три дни (31.10-02.11.2018 г.) като естествено продължение на международния форум “Интернет и трафика на хора: механизми, противодействие и превенция”, състоял се през изминалата година в гр. София.

Регионалната среща бе открита от проф. Николай Проданов, зам.-министър на правосъдието и зам.-председател на НКБТХ, г-жа Камелия Димитрова, секретар на Националната комисия, Н.Пр. Ерик Льобедел, посланик на Франция в България и г-н Давор Рауш, специалист по превенция на престъпленията и криминално право, UNODC.

Глобалното разрастване и увеличеният достъп до комуникационни технологии създават нови възможности за динамичен обмен на информация в реално време, но същевременно то разширява възможностите за злоупотреба от страна на организираните престъпни групи, занимаващи се с трафик на хора“, това заяви проф. Проданов.

Интернет представлява и много силно оръжие за превенция, което можем да обърнем срещу трафикантите. Онлайн технологиите могат да подкрепят работата на разследващите и правоприлагащите органи за засичане на трафика, както и за увеличаване на информираността относно явлението”, допълни той.

Секретарят на НКБТХ г-жа Камелия Димитрова подчерта, че престъплението трафик на хора е реален европейски проблем. 

Много често зарибяването на жертвите става в интернет, но именно там могат да бъдат разобличени и мрежите на трафикантите“, каза тя.

"България отново е двигател на засилено регионално сътрудничество в областта на противодействието на трафика на хора. Усилията ни са в съзвучие както с приоритетите на България по време на председателството на Съюза, така и с Европейската стратегия за присъединяване на Западните Балкани.", допълни г-жа Димитрова 

В събитието участват представители на мрежата на Анти-трафик координаторите на Югоизточна Европа, Facebook, AirBnB, Western Union, български институции, дипломатическия корпус, партньорски и международни организации.

Целта на регионалната работна среща е да произведе един координиран отговор на трафика на хора в Югоизточна Европа и да спомогне за прилагането на Протокола на ООН за трафика на хора. Срещата ще разшири съществуващите знания за злоупотребата с информационни и комуникационни технологии за целите на трафика на хора и ще идентифицира ефективни подходи и добри практики за борба с престъплението чрез обмен на експертен опит сред практикуващите в сферата. Освен това инициативата ще има за цел да повиши осведомеността по актуални въпроси, свързани с трафика на хора, чрез използване на цифрови технологии.

Работната среща ще допринесе за усилията на държавите в разбиването на транснационалните престъпни мрежи и за защитата на човешките права на жертвите на трафик на хора чрез увеличаване капацитета на институциите и укрепване на каналите за редовно взаимодействие, събиране и обмен на информация и на доказателства.