logo

В София се проведе пресконференция по повод 18-ти октомври – Европейски ден за борба с трафика на хора


На 18-ти октомври 2018 г. в гр. София се проведе пресконференция по повод Европейския ден за борба с трафика на хора. Организатор на събитието бе Националната комисия за борба с трафика на хора.

В пресконференцията участваха г-жа Камелия Димитрова, секретар на НКБТХ, г-жа Лин Чарлз, заместник-посланик на Великобритания, г-жа Грета Ганчева, директор Дирекция „Приобщаващо образование“, Министерство на образованието и науката, г-н Райчо Чапразов, регионален педагогически координатор на Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“ и г-н Калоян Антонов, мениджър „Стратегическо планиране“, агенция Knoway, част от Oglivy Group.

По време на събитието бяха представени актуални данни за престъплението „трафик на хора“, тенденциите и постигнатите резултати в противодействието му, включително и от съвместно проведената кампания на НКБТХ и Британското посолство в София.

„Според данните на Европейската кмисията 67 % от регистрираните жертви на трафик в ЕС са жертви на сексуална експлоатация (95 % от които са жени или момичета), следвани от жертвите на трудова експлоатация (21 %) и други форми на експлоатация (12 %). ЕК алармира за нарастващия брой на трафик на жени с цел сключване на насилствени фиктивни бракове. Отдавна вече не можем да говорим само за трафик на хора с цел сексуална експлатация.“, каза г-жа Камелия Димитрова.

„Единствено обединените усилия между всички държави, както и между инсититуции, частен сектор, академия, нпо и вас, представителите на медиите, помагат глобалната мрежата да стесни примката си върху извършителите, вместо върху жертвите на трафика на хора.“ допълни тя.

„В България работим съвместно с Националната комисия и с ГДБОП, като осъществяваме различни дейности – включително кампании за превенция сред уязвими групи, обучения на служители на летищата за разпознаване на потенциалните жертви и повишаване осведомеността по проблема на политиците и обществото.“ каза г-жа Лин Чарлз.

„Всички ние имаме отговорност да сме бдителни за случаи на експлоатация и трафик на хора, включително и фирмите / компаниите. Надяваме се следващата година да работим с бизнеса в България, включително с британски фирми, така че да се направи необходимото за предотвратяване на робските условия на труд при осигуряване на работна ръка. Тогава потребителите биха могли да са сигурни, че стоките, които закупуват не са произведени за сметка на достойнството и в нарушение правата на други хора.“, сподели зам.-посланикът на Великобритания, София.

По повод събитието беше представено и обръщение от г-жа Мария Габриел, еврокомисар по въпросите на цифровата икономика и цифровото общество.

Приветствам Националната комисия за борба с трафика на хора за непрекъснатия ангажимент с този проблем и множеството реализирани инициативи за повишаване на информираността и превенция, защото в това е ключът със съвместни усилия да прекъснем търговията с човешки същества, която руши съдбите на хиляди жени, мъже, момичета и момчета в нашата Европа.

Европейският ден за борба с трафика на хора е още един конкретен повод за всички нас да направим равносметка докъде сме стигнали и какво още трябва да бъде свършено.“

Над 23000 деца са върнати в клас, отчете на свой ред г-жа Грета Ганчева от МОН. Сред целите на МОН са да бъде намален броят на отпадналите от училище. Г-н Райчо Чапразов постави акцент върху проведените фокус-групи с деца от уязвимите групи по време на пролетната кампания на Националната комисия, проведена съвместно с Британското посолство.

Г-н Калоян Антонов представи новата кампания и ключовите визии с фокус превенция в интернет пространството, включително и най-големите социални мрежи.

„Конкретната опасност, която идентифицирахме, е че комуникационните технологии в интернет отварят много врати на бизнеса за трафик на хора. Врати, които ние,като общество, можем да затворим. Можем да използваме същите възможности, които телефоните и достъпът до интернет ни предоставят, за да повишим своята информираност и чувствителността на цялата общественост за това престъплението.“, каза той.

„Целта ни е да покажем, че всеки гражданин може да помогне за създаването на по-безопасна среда за потенциалните жертви.

Така ще помогнем да бъдат разобличени капаните за трафик на хора и ще улесним работата на отговорните институции в противодействие на престъплението“, сподели г-н Антонов.  

Ейми Макардъл, мениджър по политиката на безопастност за Европа, Близкия Изток и Африка, във Фейсбук също се обърна към аудиторията, чрез видео послание:

„Съжаляваме, че не можем да сме с вас днес, но искаме да изразим своята подкрепа за кампанията ви срещу трафика на хора.

Във Фейсбук съществува нулева толерантност срещу трафика на хора, трафика с цел сексуална експолатация, принудителния труд, съвременните форми на робство, и контрабандата. Тези злоупотреби представляват едни от най-сериозните нарушения на нашите Стандарти на общността, именно заради обозримата вреда, която нанасят в реалния свят.“, каза г-жа Ейми Макардъл.