logo

В СОФИЯ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ЗАКЛЮЧИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА БЪЛГАРО-ШВЕЙЦАРСКАТА ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В БОРБАТА С ТРАФИКА НА ХОРА


Националната комисия за борба с трафика на хора (НКБТХ), съвместно с Фондация „Асоциация Анимус“ и Международната организация по миграция (МОМ), организира заключителна конференция на Българо-швейцарската програма за сътрудничество в борбата с трафика на хора и реинтеграция на жертвите. Събитието ще се проведе на 20-ти септември 2018 г. в х-л КООП, гр. София, с подкрепата на Българо-швейцарската програма. 

Събитието ще бъде открито от г-н Красимир Ципов, заместник-министър на вътрешните работи и член на НКБТХ, г-жа Мюриел Берсе Коен, посланик на Конфедерация Швейцария г-жа Камелия Димитрова, секретар на Националната комисия, г-н Виктор Престел, ръководител на екип за Швейцарско-междинно звено в TC Team Consult.

През последните години България и Швейцария обединяват усилия по линия на превенция, идентификация и закрила на жертвите на трафик на хора.Сред приоритетит на НКБТХ са реализиране на целенасочени информационни кампании и дейности по превенция на трафик на хора и предоставяне на всеобхватна закрила и защита на пострадалите от престъплението.

Българо-швейцарската програма за сътрудничество в борбата с трафика на хора и реинтеграция на жертвите е реализирана в периода 2015-2018 г. в рамките на Тематичен фонд Сигурност на Българо-швейцарската програма за сътрудничество. Като резултат от съвместната работа бе удвоен капацитетът за подпомагане на жертви на трафик в България. Отворени бяха две специализирани услуги за жертви на трафик в град София: кризисен център за деца и приют за лица жертви на трафик и приют, като от откриването им подкрепа са получили 17 лица-жертви, от които 7 деца. Разработено бе практическо ръководство за идентификация, защита и връщане в България на жертви на трафик в Швейцария, което гарантира правата на жертвите и синхронизира съвместните действия на институциите от двете страни. Осъществени бяха пилотни инициативи и иновативни подходи в борбата с трафика на хора.

Според данни на ЕК, за периодa 2013-2014 г, 15 846 лица са идентифицирани като жерти на трафик в Европейския съюз, като 67% от тях са жертви на сексуална експлоатация, а 21% са пострадали от трафик с цел трудова експлоатация.

Повече информация може да получите на office@antitraffic.government.bg или на тел.: 02/807 80 50.