logo

г-жа Камелия Димитрова И.Д. Секретар на Национална комисия за борба с трафика на хора взе участие в благотворително събитие на Зонта клуб - София


Г-жа Камелия Димитрова, И.Д. Секретар на Национална комисия за борба с трафика на хора взе участие като гост-лектор на кръгла маса, организирана от Зонта клуб - София по повод откриването на кампанията "16 дни активност в борбата срещу насилието над жени". По време на събитието, г-жа Димитрова подчерта, че насилието над жени води до уязвимост към други форми на тормоз, накърняване на човешки права и много висок риск от последваща експлоатация. Г-жа Димитрова разясни възможността насилието над жени да се използва като метод за принуда и въвличане въвличане в тежки престъпления против личността, каквото е престъплението „трафик на хора“. В тази връзка г-жа Димитрова представи информация за ролята  на Национална комисия за борба с трафика на хора в областта на противодействие на престъплението „трафик на хора".