logo

Национална комисия за борба с трафика на хора проведе информационни обучителни кампании в гр. Николаево и гр. Стара Загора, кв. Лозенец


В периода 23-24 ноември 2015г. Национална комисия за борба с трафика на хора съвместно със Сдружение „Свят без граници“ проведе две информационни и обучителни кампании в гр. Николаево и гр. Стара Загора, кв. Лозенец. Кампаниите бяха реализирани във връзка с изпълнение на дейност 4, раздел „Превенция“ от Националната програма за противодействие на трафика на хора и закрила за жертви за 2015г. – „Провеждане на информационни обучителни дейности за рисковете от трафик на хора сред представители на ромски етнически общности“. Основната цел на кампаниите е свързана с повишаването на информираността за рисковете от трафик сред гражданите от ромската етническа общност. В гр. Николаево се проведе фокус група, водена от г-н Ганчо Илиев, Изпълнителен директор и председател на Управителния съвет на Сдружение „Свят без граници“ както и интерактивна обучителна сесия, водена от г-н Мирослав Наумов, старши експерт в администрацията на Национална комисия за борба с трафика на хора (АНКБТХ) и г-жа Камелия Димитрова и.д. секретар на АНКБТХ. Участниците в дейностите бяха представители на силно маргинализирана общност в риск от трафик на хора и в район със засилена рискова миграция – гр. Николаево. В гр. Стара Загора, кв. Лозенец също бяха проведени фокус група и интерактивна обучителна сесия с представители на ромска общност, които са ученици в гимназия, студенти по медицина и по-възрастни, които имат основно и/или средно образование. В резултат от проведените кампании ще бъде изготвена концепция за превенция на трафика на хора в ромска етническа общност от експерти на Сдружение „Свят без граници“ и експерти на АНКБТХ. В тази връзка тя ще бъде използвана и заложена като добра практика в дейностите на АНКБТХ за 2016 година.