logo

Първият европейски ден за закрила на децата от сексуална експлоатация и сексуално насилие


На 18 ноември 2015 г. се отбеляза Първият европейски ден за закрила на децата от сексуална експлоатация и сексуално насилие.Този нов Европейски ден има за цел: -  Да повиши обществената осведоменост за сексуалната експлоатация на деца и сексуалното насилие над деца, както и необходимостта от предотвратяването на такива актове; -  Да съдейства за провеждането на открито обсъждане за закрила на децата от сексуалната експлоатация и сексуално насилие и да подпомогне предотвратяването и елиминирането на стигматизацията на жертвите; -  Да подпомогне ратифицирането и прилагането на Конвенцията Ланзароте - един уникален законодателно-обвързващ инструмент, който задължава европейските държави да криминализират всички форми на сексуална злоупотреба с деца и изработят начините за борба с него. Като официален наблюдател в Комисията Ланзароте на Съвета на Европа, ЕСРАТ International приветства учредяването на новия Европейски ден и заявява подкрепата си към видео-клипа, посветен на повишаване на обществената осведоменост на децата: http://bit.ly/1WtLkn9. Всяко дете трябва да се чувства в безопасност при споделяне с някого, че е било жертва на сексуално насилие или експлоатация. Освен това, всяка подозрителна ситуация свързана със сексуална експлоатация на дете трябва да бъде съобщавана. Европейска платформа за сигнализиране на случаи на сексуална експлоатация на деца и особено - случаи на сексуална експлоатация на деца в туризма на: www.reportchildsextourism.eu и сайта на ЕСРАТ Bulgaria:www.ecpat-bg.com, където чрез бутона "СИГНАЛИЗИРАЙ" се отваря българската форма за подаване на сигнали (http://www.ecpat-bg.com/?page_id=4025). Източник: ЕСРАТ България