logo

НАЦИОНАЛНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА С ТРАФИКА НА ХОРА ОТБЕЛЯЗВА ЕВРОПЕЙСКИЯ ДЕН ЗА БОРБА С ТРАФИКА НА ХОРА – 18ТИ ОКТОМВРИ С КАМПАНИИ В ЦЯЛАТА СТРАНА


     През 2015 г. се отбелязва 9-тия „Европейски ден за борба с трафика на хора – 18ти Октомври“. Европейските държави отбелязват този ден, в който всички ангажирани институции, международни и неправителствени организации и обществеността подчертават сериозността на престъплението „трафик на хора“. Националната комисия за борба с трафика на хора към Министерски съвет на Р България и 9-те Местни комисии (МКБТХ) за борба с трафика на хора в градовете Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Монтана, Пазарджик, Пловдив, Русе и Сливен организират поредица от информационно-превенционни събития, които стартират в началото на октомври месец и приключват с отбелязването на Международния ден за правата на човека на 10ти декември.

    Инициативите включват организиране на изложби, мероприятия на открито с цел привличане на общественото внимание върху проблема и подаване на информация къде, кой и как може да съдейства, така и лекции сред млади хора и студенти, както и множество обучения за специалисти, които имат пряк и косвен досег с жертви или потенциални пострадали лица от престъплението трафик на хора. Данните за престъплението предоставени от Върховна касационна прокуратура показват, че през 2014г. жертви на трафик са станали 495 български граждани, през 2013г. – 540, през 2012 – 508, през 2011 – 541.

Някои от основните мероприятия включени в програмата през 2015 г. са:

МКБТХ БЛАГОЕВГРАД: На 15.10.2015 г. от 17.00-20.00 часа ще се организира Форум за идеи-представяне на публични кампании за превенция на трафика на хора, където със студентите от ЮЗУ "Неофит Рилски" ще се представят двата филма "ЛОВЪРБОЙ" и "КРЪСТОПЪТ" за трафика на хора, създадени от тях самите. Участие ще вземат и доброволци към местната комисия в Благоевград. В периода 15-17 октомври ще се проведе международна конференция "Превенция на рисковите групи" в Благоевград. Организатори са фондация "РискМонитор", Център за либерални стратегии.

МКБТХ БУРГАС: На 12.10.2015 г. се проведе дискусионен форум със студенти от специалност „Социални дейности и консултиране“ към Университет "Асен Златаров", гр. Бургас. На 14ти октомври се състои среща с педагогическите съветници от региона за планиране на училищни кампании в Бургас, Созопол, Айтос, Карнобат, Поморие и Несебър. Предоставяне на информационни материали - плакати и видео материали. На 17 октомври от 11:00 ч., присъединяване към инициативата на фондация „Кампания А21“ и организиране на „Поход за Свободата в Бургас“ с участието на ученици от СОУ Кирил и Методий и доброволци към местната комисия. Събитието е обявено и посредством социалните мрежи. Популяризиране на 24-часовата Гореща телефонна линия срещу трафика на хора: 080020100 и разпространение на превенционно-информационни материали по централните пешеходни зони на града.

МКБТХ ВАРНА: На 09.10.2015 г. се организира среща с педагогическите съветници от училищата на града с цел планиране на работата по превенция в училищата. Разпространение на аудио-визуални материали (плакати, видео-клипове и др.) в гимназии, ОД МВР Варна и всички районни управления, Гранична полиция, вход на пристанище Варна и в младежки клуб на сдружение "Съучастие". Плакатът за отбелязване на Европейския ден за борба с трафика на хора ще се показва на електронните табла на община Варна на три места в централната част на града от 12ти до 18ти октомври, включително. Изображението на плаката и основна визия на кампанията в гр. Варна са поставени и на десктопите на компютрите в компютърните кабинети на някои гимназии през целия период на кампанията. Ще бъдат проведени информационни сесии в класовете, симулативни ролеви игри на трафикиране "Покана за фотосесия" и др. Ще се проведат училищни кампании, включително разпространение на превенционни материали и дискусии в училищните клубове.

МКБТХ ВЕЛИКО ТЪРНОВО: 17. 10. 2015 г. присъединяване към инициативата "Поход за свободата" и стартиране на гореща телефонна линия срещу трафика на хора 080020100; 19.10.2015г. - Информационна акция пред Община Велико Търново - раздаване на информационни материали, балони с послания, информиране на населението за рисковете от попадане в трафик. Планирани са поредица от обучения със специалисти по темата през ноември месец.

МКБТХ МОНТАНА: От 12.10.2015 г. започва провеждане на открити уроци по училищата. 16.10.2015 г., откриване на изложба "Светът е опасен" от 11:00 часа в „Младежки дом“, като за събитието е изпратена и покана до местните медии; 17.10.2015 г. –„ Поход за свободата в Монтана“ от 11:00 часа, присъединяване към инициативата на фондация „Кампанията А21“, включително популяризиране на 24-часовата гореща телефонна линия срещу трафика на хора 080020100; Организиране на Филмова седмица - прожекции на филми по проблема трафик на хора. Прожекциите ще се състоят през ноември месец в Младежики дом – гр. Монтана, като в рамките на прожекциите ще бъдат раздавани и информационни материали.

МКБТХ ПАЗАРДЖИК: Присъединяване към „Поход за свободата“ на 17.10.2015 г.. В рамките на кампанията ще текат информационни сесии в училищата, както и обучения и дискусии за специалисти, работещи по проблема в града и региона.

МКБТХ ПЛОВДИВ: Кампанията в гр.Пловдив започва от 19 октомври, като се случва съвместно с представителството на Български Червен Кръст.

МКБТХ РУСЕ: Провеждане на кръгла маса съвместно с Русенски университет „Ангел Кънчев“ и училища в община Русе; Провеждане на състезание „Бягство към свободата“ в училища на територията на Община Русе; Провеждане на анкети сред ученици и организиране на прожекции на документални филми по темата; дискусии; Провеждане на часове по превенция и разпространение на информационни материали. Организиране на „Поход на свободата в Русе“ на 17.10.2015 г., обществена инициатива, включително раздаване на информационни материали по време на похода.

МКБТХ СЛИВЕН: 13.10.2015 г. – разпространение на постери и стикери „СТОП на сексуалната експлоатация на деца при пътуване и туризъм” на информационните табла за родители във всички детски градини в гр.Сливен; 14.10.2015 г. – Информационна акция в центъра на гр.Твърдица съвместно с Европейски информационен център – гр.Сливен и участието на местния сътрудник на евродепутата Мария Габриел, ръководител на българската делегация на групата на ЕНП във Европейския парламент;15-16.10.2015 г. – Информационни срещи с уязвими групи младежи, в сътрудничество със сдружение „Жажда за живот”, изпълняващо проект „Заедно срещу дискриминацията, домашното насилие и трафика на хора - социално включване и овластяване на младите роми”; 16.10.2015 г. – среща с представителите на ученическия съвет на Професионална гимназия по хотелиерство и туризъм „Акад. Неделчо Неделчев“; Участие на ХІІ ОУ " Елисавета Багряна" по-повод Европейския ден за борба с трафика на хора; 17.10.2015 г. – „Поход за Свободата в гр. Сливен“/ Walk For Freedom 2015 г. и присъединяване към инициативата на фондация „Кампания А21“ и останалите местни комисии, включили се в похода.