logo

Пресконференция "Мултидисциплинарен подход за противодействие на трафика на хора чрез трансфер на знания и добри практики от държави-членки на шенгенското пространство и по-специално от норвежкия опит


 В България все още няма идентифицирани жертви на трафик сред търсещите убежище. Това каза Камелия Димитрова, и.д. секретар на Националната комисия за борба с трафика на хора (НКБТХ), по време на пресконференция на тема: "Мултидисциплинарен подход за противодействие на трафика на хора чрез трансфер на знания и добри практики от държави-членки на шенгенското пространство и по-специално от норвежкия опит", предаде репортер на Агенция "Фокус". "Това не означава, че няма жертви, защото в повече от половината държави на Европейския съюз има идентифицирани жертви на трафик на хора, сред търсещите убежище, включително и в държави като Полша и Словакия. Това по-скоро означава, че трябва да започнем да търсим признаци на трафик. Търсещите убежище са в една изключително сложна ситуация, защото се намират в състояние на отчаяние и са склонни да поемат абсолютно всякакъв риск, което ги прави изключително уязвими към трафика. Надявам се нашите институции и неправителствените организации да си сътрудничат в тази област", посочи Камелия Димитрова. По думите ѝ условните присъди, дадени на обвинени в трафик на хора, са над 60% от всички присъди, дадени за това престъпление. На въпрос дали се набляга на работата с групи, уязвими към това престъпление, тя отговори: "Имаме богат опит от работа с ромската общност, която е свръхпредставена сред жертвите на трафик. Разчитаме на неправителствени организации, запознати с проблемите на общността, да участват в превенцията и дебата по този проблем". Източник: Иван Лазаров, Агенция "Фокус",  http://www.focus-news.net/news/2015/06/29/2085497/kameliya-dimitrova-nkbth-v-balgariya-vse-oshte-nyama-identifitsirani-zhertvi-na-trafik-sred-tarseshtite-ubezhishte.html