logo

Кръгла маса на тема: "Предотвратяване и борба с трафика на хора"


 

Във връзка с отбелязване на Европейския ден за борба с трафика на хора – 18 октомври на 21 ноември 2014 г. секретарят на Националната комисия за борба с трафика на хора, г-жа Антоанета Василева, взе участие в Кръгла маса по проблемите на трафика на хора. Събитието беше организирано от катедра „Национална и регионална сигурност“ и Центъра за стратегически изследвания в отбраната и сигурността (ЦСИОС) на УНСС.

Във форума участие взеха и проф. Камен Пенков, изпълнителен директор на Международния институт за сигурност и сътрудничество, проф. Димитър Димитров, ръководител на катедра „Национална и регионална сигурност“, проф. Стефан Христов, преподаватели, докторанти, студенти.

В презентацията си г-жа Антоанета Василева представи проблема трафик на хора в България, законодателната рамка, структурата на НКБТХ и работата на Местните комисии за борба с трафика на хора. Г-жа Василева фокусира вниманието на студентите на УНСС върху рисковите фактори и методите за въвличане, акцентира върху значението на доброволчеството и активното участие на младите хора в превенцията на трафика на хора.