00 359 2 807 80 50 office@antitraffic.government.bg
Category

КОНКУРСНИ ПРОЦЕДУРИ

СЪОБЩЕНИЕ

Резултат от проведено заседание на комисията по провеждане на конкурс за номинации за членове на Групата от експерти за борба с трафика...
Read More

Конкурс за заемане на длъжността „Старши счетоводител“ в администрацията на Национална комисия за борба с трафика на хора

Национална комисия за борба с трафика на хора обявява конкурс заемане на  длъжността „Старши счетоводител“: Обявление за конкурс: Обява конкурс Заявление за участие...
Read More

Конкурс за заемане на длъжността „главен експерт“ в администрацията на Национална комисия за борба с трафика на хора

Национална комисия за борба с трафика на хора обявява конкурс заемане на  длъжността „главен експерт“: Обява за конкурс Заявление за участие в...
Read More

Конкурс за заемане на длъжността „старши експерт“ в администрацията на Национална комисия за борба с трафика на хора

Национална комисия за борба с трафика на хора обявява конкурс заемане на  длъжността „старши експерт“: Обява за конкурс Заявление за участие в...
Read More

Конкурс за заемане на длъжността „старши експерт“ в администрацията на Национална комисия за борба с трафика на хора

Национална комисия за борба с трафика на хора обявява конкурс заемане на  длъжността „старши експерт“: Обява за конкурс Заявление за участие в...
Read More