00 359 2 807 80 50 office@antitraffic.government.bg
Category

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА / PUBLIC PROCUREMENT PROCEDURE

ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ПРИ УСЛОВИЯТА НА ЧЛ.187 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Откриване на възлагане на обществена поръчка за услуги чрез събиране на оферти с предмет: „ОРГАНИЗИРАНЕ ФУНКЦИОНИРАНЕТО И ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА УСЛУГИ В КРИЗИСЕН ЦЕНТЪР...
Read More

Откриване на възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с публикуване на обява за събиране на оферти

Откриване на възлагане на обществена поръчка за услуги чрез събиране на оферти с предмет: „Организиране функционирането и предоставяне на услуги в Приют...
Read More

Откриване на възлагане на обществена поръчка на стойност по чл.20 ал.3 от ЗОП с публикуване на обява за събиране на оферти

Откриване на възлагане на обществена поръчка за услуги чрез събиране на оферти с предмет: „ОРГАНИЗИРАНЕ ФУНКЦИОНИРАНЕТО И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ В ДЪРЖАВЕН ПРИЮТ...
Read More

Откриване на Процедура „публично състезание” по реда на глава двадесет и пета от ЗОП за възлагане на обществена поръчка

Откриване на Процедура „публично състезание“ по реда на глава двадесет и пета от ЗОП с предмет: „ОРГАНИЗИРАНЕ ФУНКЦИОНИРАНЕТО И ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА УСЛУГИ...
Read More

Откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20 ал. 2 от ЗОП чрез провеждане на „публично състезание“

Откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка „публично състезание“ с предмет: „Организиране функционирането и предоставяне на услуги в приют за временно...
Read More

Откриване на възлагане на обществена поръчка на стойност по чл.20 ал.3 от ЗОП с публикуване на обява за събиране на оферти

Откриване на възлагане на обществена поръчка за услуги чрез събиране на оферти с предмет: „ОРГАНИЗИРАНЕ ФУНКЦИОНИРАНЕТО И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ В ПРИЮТ...
Read More

Откриване на възлагане на обществена поръчка на стойност по чл.20 ал.3 от ЗОП с публикуване на обява за събиране на оферти

Откриване на възлагане на обществена поръчка за услуги чрез събиране на оферти с предмет: „ОРГАНИЗИРАНЕ ФУНКЦИОНИРАНЕТО И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ В ДЪРЖАВЕН...
Read More