00 359 2 807 80 50 office@antitraffic.government.bg
Category

Новини / NEWS

Национална комисия за борба с трафика на хора (НКБТХ) стартира провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка

Национална комисия за борба с трафика на хора  стартира провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ОРГАНИЗИРАНЕ ФУНКЦИОНИРАНЕТО...
Read More

Национална комисия за борба с трафика (НКБТХ) на хора възстановява дейността на приют за временно настаняване и център за закрила и помощ в Община Варна

Национална комисия за борба с трафика (НКБТХ) на хора възстановява дейността на приют за временно настаняване и център за закрила и помощ...
Read More

На 3 декември 2015 г. се проведе второто за годината заседание на Националната комисия за борба с трафика на хора (НКБТХ)

     Заседанието беше открито и ръководено от г-жа Меглена Кунева – заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси и...
Read More

г-жа Камелия Димитрова И.Д. Секретар на Национална комисия за борба с трафика на хора взе участие в благотворително събитие на Зонта клуб – София

Г-жа Камелия Димитрова, И.Д. Секретар на Национална комисия за борба с трафика на хора взе участие като гост-лектор на кръгла маса, организирана...
Read More