00 359 2 807 80 50 office@antitraffic.government.bg
Category

Новини / NEWS

Национална програма за предотвратяване и противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите за 2016 г.

Националната програма за тази година предвижда нови дейности в контекста на предотвратяването на трафика на хора с цел трудова експлоатация, както и...
Read More

Национална комисия за борба с трафика на хора (НКБТХ) стартира провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка

Национална комисия за борба с трафика на хора  стартира провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ОРГАНИЗИРАНЕ ФУНКЦИОНИРАНЕТО...
Read More

Национална комисия за борба с трафика (НКБТХ) на хора възстановява дейността на приют за временно настаняване и център за закрила и помощ в Община Варна

Национална комисия за борба с трафика (НКБТХ) на хора възстановява дейността на приют за временно настаняване и център за закрила и помощ...
Read More