00 359 2 807 80 50 office@antitraffic.government.bg
Category

Новини / NEWS

ПО-ДОБРЕ ИНФОРМИРАН, ОТКОЛКОТО ЕКСПЛОАТИРАН!

НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ТРАФИКА НА ХОРА С ЦЕЛ ТРУДОВА ЕКСПЛОАТАЦИЯ                                     Да се наричаш свободен човек е най-голямото богатство                                                                                                                                                ...
Read More

РАБОТНИ ПОЗИЦИИ – ПРОЕКТ „БЪЛГАРО-ШВЕЙЦАРСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА ИДЕНТИФИЦИРАНЕ И ДЪЛГОСРОЧНА ПОДКРЕПА НА ДЕЦА И ВЪЗРАСТНИ ЖЕРТВИ НА ТРАФИК“

Във връзка с изпълнението на проект „Българо-швейцарско сътрудничество за идентифициране и дългосрочна подкрепа на деца и възрастни жертви на трафик“, Националната комисия...
Read More

Национална програма за предотвратяване и противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите за 2016 г.

Националната програма за тази година предвижда нови дейности в контекста на предотвратяването на трафика на хора с цел трудова експлоатация, както и...
Read More