00 359 2 807 80 50 office@antitraffic.government.bg
Category

Новини / NEWS

Регионален дискусионен форум „Актуални форми и тенденции при трафика на хора с цел сексуална експлоатация на млади мъже и момчета“

Във връзка с раздел II „Превенция“, дейност 3 от Националната програма за противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите за...
Read More

Дискусионен форум „Трафик на органи, телесни течности, тъкани и клетки в контекста на новите форми и видове трафик на хора“

Местната комисия за борба с трафика на хора в гр. Благоевград организира дискусионен форум на тема „Трафик на органи, телесни течности, тъкани и...
Read More

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В СИМУЛАТИВНО ОБУЧЕНИЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА ЗА СИГУРНОСТ И СЪТРУДНИЧЕСТВО В ЕВРОПА

Предстои провеждането на първото симулативно обучение, организирано в рамките на двугодишния проект „Борба с трафика на хора по миграционните пътища“ на Организацията...
Read More

ВЪВ ВАРНА СЕ ПРОВЕДЕ ДОБРОВОЛЧЕСКА СРЕЩА НА ТЕМА „РОЛЯТА НА ДОБРОВОЛЦИТЕ ПРИ РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРОГРАМИ И КАМПАНИИ ПО ПРЕВЕНЦИЯ НА ТРАФИКА НА ХОРА НА МЕСТНО НИВО“

На 28 юли 2016 г. във Варна се проведе национална доброволческа среща на тема „Ролята на доброволците при реализиране на програми и кампании по превенция на...
Read More