00 359 2 807 80 50 office@antitraffic.government.bg
Category

Новини / NEWS

Регионален дискусионен форум „Актуални форми и тенденции при трафика на хора с цел сексуална експлоатация на млади мъже и момчета“

Във връзка с раздел II „Превенция“, дейност 3 от Националната програма за противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите за...
Read More

Дискусионен форум „Трафик на органи, телесни течности, тъкани и клетки в контекста на новите форми и видове трафик на хора“

Местната комисия за борба с трафика на хора в гр. Благоевград организира дискусионен форум на тема „Трафик на органи, телесни течности, тъкани и...
Read More

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В СИМУЛАТИВНО ОБУЧЕНИЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА ЗА СИГУРНОСТ И СЪТРУДНИЧЕСТВО В ЕВРОПА

Предстои провеждането на първото симулативно обучение, организирано в рамките на двугодишния проект „Борба с трафика на хора по миграционните пътища“ на Организацията...
Read More