00 359 2 807 80 50 office@antitraffic.government.bg
Category

Новини / NEWS

ВЪВ ВАРНА СЕ ПРОВЕДЕ ДОБРОВОЛЧЕСКА СРЕЩА НА ТЕМА „РОЛЯТА НА ДОБРОВОЛЦИТЕ ПРИ РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРОГРАМИ И КАМПАНИИ ПО ПРЕВЕНЦИЯ НА ТРАФИКА НА ХОРА НА МЕСТНО НИВО“

На 28 юли 2016 г. във Варна се проведе национална доброволческа среща на тема „Ролята на доброволците при реализиране на програми и кампании по превенция на...
Read More

ДОКЛАДЪТ НА ДЪРЖАВНИЯ ДЕПАРТАМЕНТ НА САЩ ЗА 2015 Г. ОТЧИТА ПО-ДОБРО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ИНСТИТУЦИИТЕ И РАЗВИТИЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА БОРБА С ТРАФИКА НА ХОРА У НАС

    България е положила значителни усилия в противодействието на трафика на хора, се посочва в Доклада на Държавния департамент на САЩ...
Read More

МЕЖДУНАРОДЕН ДИСКУСИОНЕН ФОРУМ НА ТЕМА „ЗАСИЛВАНЕ НА МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО ПРИ ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ПОДКРЕПА НА ЖЕРТВИ НА ТРАФИК НА ХОРА СРЕД МИГРАНТИ И ТЪРСЕЩИ ЗАКРИЛА“

     Националната комисия за борба с трафика на хора  (НКБТХ), в партньорство с Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ)...
Read More

ПО-ДОБРЕ ИНФОРМИРАН, ОТКОЛКОТО ЕКСПЛОАТИРАН!

НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ТРАФИКА НА ХОРА С ЦЕЛ ТРУДОВА ЕКСПЛОАТАЦИЯ                                     Да се наричаш свободен човек е най-голямото богатство                                                                                                                                                ...
Read More

РАБОТНИ ПОЗИЦИИ – ПРОЕКТ „БЪЛГАРО-ШВЕЙЦАРСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА ИДЕНТИФИЦИРАНЕ И ДЪЛГОСРОЧНА ПОДКРЕПА НА ДЕЦА И ВЪЗРАСТНИ ЖЕРТВИ НА ТРАФИК“

Във връзка с изпълнението на проект „Българо-швейцарско сътрудничество за идентифициране и дългосрочна подкрепа на деца и възрастни жертви на трафик“, Националната комисия...
Read More