00 359 2 807 80 50 office@antitraffic.government.bg
Category

Новини / NEWS

Свободна позиция за координатор на изследване по проект „Трафика по миграционните пътища (TRAM): Идентификация и интеграция на жертви на трафик сред уязвими групи и непридружени деца“

Международният център за развитие на миграционни политики (ICMPD) във Виена, Австрия, търси кандидати за позицията „координатор на изследване“ по проект „Трафика по...
Read More

Регионален дискусионен форум „Актуални форми и тенденции при трафика на хора с цел сексуална експлоатация на млади мъже и момчета“

Във връзка с раздел II „Превенция“, дейност 3 от Националната програма за противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите за...
Read More

Дискусионен форум „Трафик на органи, телесни течности, тъкани и клетки в контекста на новите форми и видове трафик на хора“

Местната комисия за борба с трафика на хора в гр. Благоевград организира дискусионен форум на тема „Трафик на органи, телесни течности, тъкани и...
Read More