00 359 2 807 80 50 office@antitraffic.government.bg
Category

Новини / NEWS

НАЦИОНАЛНАТА КОМИСИЯ ЗА БОРБА С ТРАФИКА НА ХОРА ИНИЦИИРА ПРОУЧВАНЕ ЗА ПРОФИЛА НА ЖЕРТВИТЕ НА ТРАФИК НА ХОРА ОТ МЪЖКИ ПОЛ

Проучване на тема „Жертви на трафик на хора мъже – профилни характеристики“ беше проведено по инициатива на Националната комисия за борба с...
Read More

Ръководство за мултидисциплинарно сътрудничество срещу трафика на хора с цел трудова експлоатация

                                                                                                                 Повишаване на капацитета на експертите за противодействие на трафика на хора с цел трудова експлоатация – електронен...
Read More

КРЪГЛА МАСА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТРАФИКА НА ХОРА С ЦЕЛ ТРУДОВА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ В РАМКИТЕ НА ЕЖЕГОДНАТА КАМПАНИЯ НА НАЦИОНАЛНАТА КОМИСИЯ ЗА БОРБА С ТРАФИКА НА ХОРА

Националната комисия за борба с трафика на хора (НКБТХ), с подкрепата на  Посолството на Нидерландия в България организира кръгла маса на тема...
Read More

Свободна позиция за изследовател за България по проект „Трафика по миграционните пътища (TRAM): Идентификация и интеграция на жертви на трафик сред уязвими групи и непридружени деца“

Международният център за развитие на миграционни политики (ICMPD) във Виена, Австрия, търси кандидати за позицията „изследовател за България“ по проект „Трафика по...
Read More