00 359 2 807 80 50 office@antitraffic.government.bg
Category

Новини / NEWS

Ръководство за мултидисциплинарно сътрудничество срещу трафика на хора с цел трудова експлоатация

                                                                                                                 Повишаване на капацитета на експертите за противодействие на трафика на хора с цел трудова експлоатация – електронен...
Read More

КРЪГЛА МАСА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТРАФИКА НА ХОРА С ЦЕЛ ТРУДОВА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ В РАМКИТЕ НА ЕЖЕГОДНАТА КАМПАНИЯ НА НАЦИОНАЛНАТА КОМИСИЯ ЗА БОРБА С ТРАФИКА НА ХОРА

Националната комисия за борба с трафика на хора (НКБТХ), с подкрепата на  Посолството на Нидерландия в България организира кръгла маса на тема...
Read More

Свободна позиция за изследовател за България по проект „Трафика по миграционните пътища (TRAM): Идентификация и интеграция на жертви на трафик сред уязвими групи и непридружени деца“

Международният център за развитие на миграционни политики (ICMPD) във Виена, Австрия, търси кандидати за позицията „изследовател за България“ по проект „Трафика по...
Read More

Свободна позиция за координатор на изследване по проект „Трафика по миграционните пътища (TRAM): Идентификация и интеграция на жертви на трафик сред уязвими групи и непридружени деца“

Международният център за развитие на миграционни политики (ICMPD) във Виена, Австрия, търси кандидати за позицията „координатор на изследване“ по проект „Трафика по...
Read More