00 359 2 807 80 50 office@antitraffic.government.bg
Category

Новини / NEWS

В Сливен се проведе специализирано обучение за професионалисти „Противодействие на трафика на деца с цел сексуална експлоатация чрез Интернет”

В Сливен се проведе специализирано обучение за професионалисти, на тема „Противодействие на трафика на деца с цел сексуална експлоатация чрез Интернет”, с...
Read More

В София ще се проведе международен форум на тема „Западните Балкани и Европейският съюз: Системи за противодействие на трафика на хора в Югоизточна Европа в контекста на присъединителния процес“

Националната комисия за борба с трафика на хора (НКБТХ) организира международен форум на тема „Западните Балкани и Европейският съюз: Системи за противодействие...
Read More

Във Велико Търново ще се проведе специализирано обучение на тема „Противодействие на детската сексуална експлоатация и трафика на деца чрез Интернет”

На 29 май, 2018 г. в хотел „Алегро”, гр. В. Търново, ще се проведе еднодневно обучение на тема „Противодействие на детската сексуална...
Read More

Помощта по българо-швейцарската програма за сътрудничество – значителна и резултатна

В портфолиото си тематичен фонд Сигурност на българо-швейцарската програма за сътрудничество има много различни проекти. Те касаят, както обучение на прокурори, които работят в...
Read More

Превенцията остава приоритет и през 2018 г. в Националната програма за предотвратяване и противодействие на трафика на хора

Превенцията отново е приоритет в Националната програма за предотвратяване и противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите за 2018 г....
Read More