00 359 2 807 80 50 office@antitraffic.government.bg
Category

Новини / NEWS

Национална комисия за борба с трафика на хора (НКБТХ) стартира провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка

Във връзка със стартирането на проект „Швейцарско-българско сътрудничество за идентификация и дългосрочно подпомагане на деца и възрастни жертви на трафик“, Национална комисия...
Read More

Национална комисия за борба с трафика на хора взе участие в заключителната конференция по проект YOUTHACT – Общностни действия за превенция на трафика на младежи в риск

От 15 до 17 октомври в Благоевград се проведе заключителната конференция по проект YOUTHACT – Общностни действия за превенция на трафика на...
Read More

НАЦИОНАЛНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА С ТРАФИКА НА ХОРА ОТБЕЛЯЗВА ЕВРОПЕЙСКИЯ ДЕН ЗА БОРБА С ТРАФИКА НА ХОРА – 18ТИ ОКТОМВРИ С КАМПАНИИ В ЦЯЛАТА СТРАНА

     През 2015 г. се отбелязва 9-тия „Европейски ден за борба с трафика на хора – 18ти Октомври“. Европейските държави отбелязват този...
Read More

Вицепремиерът Меглена Кунева: България все още няма идентифицирани жертви на трафик на хора сред бежанците и търсещите убежище

България все още няма идентифицирани жертви на трафик на хора сред бежанците и търсещите убежище. Това каза вицепремиерът Меглена Кунева по време...
Read More

Националната комисия за борба с трафика на хора обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Закона за обществените поръчки

Съгласно Закон за борба с трафика на хора, Правилника за приютите за временно настаняване и центровете за закрила и помощ на жертвите...
Read More

Местната комисия за борба с трафика на хора гр.Благоевград организира обучение на служители, работещи в сектор „Обществен ред и сигурност“

Местната комисия за борба с трафика на хора гр. Благоевград организира обучение в контекста на противодействие трафика на хора, на служители, работещи...
Read More

Пресконференция „Мултидисциплинарен подход за противодействие на трафика на хора чрез трансфер на знания и добри практики от държави-членки на шенгенското пространство и по-специално от норвежкия опит

 В България все още няма идентифицирани жертви на трафик сред търсещите убежище. Това каза Камелия Димитрова, и.д. секретар на Националната комисия за...
Read More