00 359 2 807 80 50 office@antitraffic.government.bg
Category

Новини / NEWS

В СОФИЯ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ЗАКЛЮЧИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА БЪЛГАРО-ШВЕЙЦАРСКАТА ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В БОРБАТА С ТРАФИКА НА ХОРА

Националната комисия за борба с трафика на хора (НКБТХ), съвместно с Фондация „Асоциация Анимус“ и Международната организация по миграция (МОМ), организира заключителна...
Read More

Камелия Димитрова, секретар на НКБТХ: Услугите, управлявани от Националната комисия, са ключов партньор на правоохранителните и правораздавателните органи

На 17 юли 2018 г. в сградата на НС се проведе кръгла маса на тема „Постигнатото в областта на вътрешните работи по...
Read More

България председателства редовната среща на Мрежата на националните докладчици или еквивалентни механизми за борба с трафика на хора

Редовната среща на Мрежата на националните докладчици или еквивалентни механизми (NREMs) на държавите-членки на ЕС по линия на борбата с трафика на...
Read More
1 2 3 11