00 359 2 807 80 50 office@antitraffic.government.bg
By

Redaktor Redaktor

В София ще се проведе Международна платформа за проблемите на трафика на хора в контекста на миграционната криза

Фондация Асоциация Анимус в партньорство с Националната комисия за борба с трафика на хора (НКБТХ) и Международната организация по миграция (МОМ), организират Международна...
Read More

В СОФИЯ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ЗАКЛЮЧИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА БЪЛГАРО-ШВЕЙЦАРСКАТА ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В БОРБАТА С ТРАФИКА НА ХОРА

Националната комисия за борба с трафика на хора (НКБТХ), съвместно с Фондация „Асоциация Анимус“ и Международната организация по миграция (МОМ), организира заключителна...
Read More

СЪОБЩЕНИЕ

Резултат от проведено заседание на комисията по провеждане на конкурс за номинации за членове на Групата от експерти за борба с трафика...
Read More

Камелия Димитрова, секретар на НКБТХ: Услугите, управлявани от Националната комисия, са ключов партньор на правоохранителните и правораздавателните органи

На 17 юли 2018 г. в сградата на НС се проведе кръгла маса на тема „Постигнатото в областта на вътрешните работи по...
Read More