00 359 2 807 80 50 office@antitraffic.government.bg
By

Redaktor Redaktor

Камелия Димитрова, секретар на НКБТХ: Услугите, управлявани от Националната комисия, са ключов партньор на правоохранителните и правораздавателните органи

На 17 юли 2018 г. в сградата на НС се проведе кръгла маса на тема „Постигнатото в областта на вътрешните работи по...
Read More

ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ПРИ УСЛОВИЯТА НА ЧЛ.187 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Откриване на възлагане на обществена поръчка за услуги чрез събиране на оферти с предмет: „ОРГАНИЗИРАНЕ ФУНКЦИОНИРАНЕТО И ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА УСЛУГИ В КРИЗИСЕН ЦЕНТЪР...
Read More