00 359 2 807 80 50 office@antitraffic.government.bg
By

manager

Специализирано обучение на тема „Идентификация и социална подкрепа на деца, жертви на трафик”

Специализирано обучение на тема „Идентификация и социална подкрепа на деца, жертви на трафик” – Сливен  Заместник-кметът Пепа Чиликова откри специализирано обучение на...
Read More

НАЦИОНАЛНАТА КОМИСИЯ ЗА БОРБА С ТРАФИКА НА ХОРА ИНИЦИИРА ПРОУЧВАНЕ ЗА ПРОФИЛА НА ЖЕРТВИТЕ НА ТРАФИК НА ХОРА ОТ МЪЖКИ ПОЛ

Проучване на тема „Жертви на трафик на хора мъже – профилни характеристики“ беше проведено по инициатива на Националната комисия за борба с...
Read More

Ръководство за мултидисциплинарно сътрудничество срещу трафика на хора с цел трудова експлоатация

                                                                                                                 Повишаване на капацитета на експертите за противодействие на трафика на хора с цел трудова експлоатация – електронен...
Read More

КРЪГЛА МАСА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТРАФИКА НА ХОРА С ЦЕЛ ТРУДОВА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ В РАМКИТЕ НА ЕЖЕГОДНАТА КАМПАНИЯ НА НАЦИОНАЛНАТА КОМИСИЯ ЗА БОРБА С ТРАФИКА НА ХОРА

Националната комисия за борба с трафика на хора (НКБТХ), с подкрепата на  Посолството на Нидерландия в България организира кръгла маса на тема...
Read More

Откриване на Процедура „публично състезание” по реда на глава двадесет и пета от ЗОП за възлагане на обществена поръчка

Откриване на Процедура „публично състезание“ по реда на глава двадесет и пета от ЗОП с предмет: „ОРГАНИЗИРАНЕ ФУНКЦИОНИРАНЕТО И ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА УСЛУГИ...
Read More