00 359 2 807 80 50 office@antitraffic.government.bg
By

manager

Пресконференция по повод началото на проект „Подобряване на националната политика за борба с трафика на хора чрез трансфер на знания, опит и добри практики“

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ по повод началото на проект „ПОДОБРЯВАНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ПОЛИТИКА ЗА БОРБА С ТРАФИКА НА ХОРА ЧРЕЗ ТРАНСФЕР НА ЗНАНИЯ, ОПИТ И...
Read More