00 359 2 807 80 50 office@antitraffic.government.bg
By

manager

Работно посещение по международен проект „Подобряване на трансграничното сътрудничество по случаи на трафик на хора в Югоизточна Европа“

На 21-23 май 2012 г., в Атина, Гърция, се проведе работно посещение по международен проект „Подобряване на трансграничното сътрудничество по случаи на...
Read More

ВАРНА: Мултидисциплинарно обучение на полицаи, прокурори и съдии от гр. Добрич, Шумен, Силистра, Разград и Варна

На 20-21.04.2012 г., Националната комисия за борба с трафика на хора организира мултидисциплинарно обучение на полицаи, прокурори и съдии от градовете Добрич,...
Read More

Пресконференция по повод началото на проект „Подобряване на националната политика за борба с трафика на хора чрез трансфер на знания, опит и добри практики“

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ по повод началото на проект „ПОДОБРЯВАНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ПОЛИТИКА ЗА БОРБА С ТРАФИКА НА ХОРА ЧРЕЗ ТРАНСФЕР НА ЗНАНИЯ, ОПИТ И...
Read More