00 359 2 807 80 50 office@antitraffic.government.bg
Day

септември 27, 2018

В София ще се проведе Международна платформа за проблемите на трафика на хора в контекста на миграционната криза

Фондация Асоциация Анимус в партньорство с Националната комисия за борба с трафика на хора (НКБТХ) и Международната организация по миграция (МОМ), организират Международна...
Read More