00 359 2 807 80 50 office@antitraffic.government.bg
Day

май 28, 2018

В София ще се проведе международен форум на тема „Западните Балкани и Европейският съюз: Системи за противодействие на трафика на хора в Югоизточна Европа в контекста на присъединителния процес“

Националната комисия за борба с трафика на хора (НКБТХ) организира международен форум на тема „Западните Балкани и Европейският съюз: Системи за противодействие...
Read More