00 359 2 807 80 50 office@antitraffic.government.bg
Day

март 22, 2018

Превенцията остава приоритет и през 2018 г. в Националната програма за предотвратяване и противодействие на трафика на хора

Превенцията отново е приоритет в Националната програма за предотвратяване и противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите за 2018 г....
Read More