00 359 2 807 80 50 office@antitraffic.government.bg
Day

февруари 19, 2018

Откриване на възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с публикуване на обява за събиране на оферти

Откриване на възлагане на обществена поръчка за услуги чрез събиране на оферти с предмет: „Организиране функционирането и предоставяне на услуги в Приют...
Read More