00 359 2 807 80 50 office@antitraffic.government.bg
Day

януари 25, 2018

Конкурс за заемане на длъжността „Старши счетоводител“ в администрацията на Национална комисия за борба с трафика на хора

Национална комисия за борба с трафика на хора обявява конкурс заемане на  длъжността „Старши счетоводител“: Обявление за конкурс: Обява конкурс Заявление за участие...
Read More