00 359 2 807 80 50 office@antitraffic.government.bg
Day

октомври 15, 2017

Свободна позиция за изследовател по Проект „Проучване на устойчивостта и уязвимостта от трафик на хора по пътя към Европа“ (STRIVE)

Международния център за развитие на миграционните политики (МЦРМП) със седалище във Виена, Австрия, търси да наеме изследовател за България по Проект „Проучване...
Read More