00 359 2 807 80 50 office@antitraffic.government.bg
Day

април 28, 2017

Откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20 ал. 2 от ЗОП чрез провеждане на „публично състезание“

Откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка „публично състезание“ с предмет: „Организиране функционирането и предоставяне на услуги в приют за временно...
Read More