00 359 2 807 80 50 office@antitraffic.government.bg
Day

април 19, 2017

Свободна позиция за изследовател за България по проект „Трафика по миграционните пътища (TRAM): Идентификация и интеграция на жертви на трафик сред уязвими групи и непридружени деца“

Международният център за развитие на миграционни политики (ICMPD) във Виена, Австрия, търси кандидати за позицията „изследовател за България“ по проект „Трафика по...
Read More