00 359 2 807 80 50 office@antitraffic.government.bg
Day

ноември 26, 2016

Регионален дискусионен форум „Актуални форми и тенденции при трафика на хора с цел сексуална експлоатация на млади мъже и момчета“

Във връзка с раздел II „Превенция“, дейност 3 от Националната програма за противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите за...
Read More