00 359 2 807 80 50 office@antitraffic.government.bg
Day

ноември 3, 2016

Дискусионен форум „Трафик на органи, телесни течности, тъкани и клетки в контекста на новите форми и видове трафик на хора“

Местната комисия за борба с трафика на хора в гр. Благоевград организира дискусионен форум на тема „Трафик на органи, телесни течности, тъкани и...
Read More