00 359 2 807 80 50 office@antitraffic.government.bg
Day

януари 12, 2016

Конкурс за заемане на длъжността „старши експерт“ в администрацията на Национална комисия за борба с трафика на хора

Национална комисия за борба с трафика на хора обявява конкурс заемане на  длъжността „старши експерт“: Обява за конкурс Заявление за участие в...
Read More