00 359 2 807 80 50 office@antitraffic.government.bg
Day

декември 23, 2015

Национална комисия за борба с трафика на хора (НКБТХ) стартира провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка

Национална комисия за борба с трафика на хора  стартира провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ОРГАНИЗИРАНЕ ФУНКЦИОНИРАНЕТО...
Read More