00 359 2 807 80 50 office@antitraffic.government.bg
Day

ноември 20, 2015

Национална комисия за борба с трафика на хора (НКБТХ) стартира провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка

Във връзка със стартирането на проект „Швейцарско-българско сътрудничество за идентификация и дългосрочно подпомагане на деца и възрастни жертви на трафик“, Национална комисия...
Read More