00 359 2 807 80 50 office@antitraffic.government.bg
Day

август 26, 2015

Местната комисия за борба с трафика на хора гр.Благоевград организира обучение на служители, работещи в сектор „Обществен ред и сигурност“

Местната комисия за борба с трафика на хора гр. Благоевград организира обучение в контекста на противодействие трафика на хора, на служители, работещи...
Read More