00 359 2 807 80 50 office@antitraffic.government.bg

18 октомври е Европейският ден за борба с трафика на хора

На 18 октомври отбелязваме Европейския ден за борба с трафика на хора. На европейско и национално ниво, в днешния ден се провеждат различни инициативи, които имат за цел да насочат вниманието към проблема и общите усилия в борбата с това престъпление.

В този ден си припомняме за съдбите на хиляди момичета, момчета, жени и мъже, които са били подлъгани, за да попаднат в капана на унижението, страха и експлоатацията.

Фокусът в тазгодишната кампания на Националната комисия за борба с трафика на хора са рисковете, които крие виртуалното пространство и използването на интернет за въвличане в схеми на трафик, както и възможностите за превенция и противодействие на това престъпление чрез ресурсите на глобалната мрежа.

По-широк поглед по темата, свързан и с предстоящия международен форум „Интернет и трафик на хора: Механизми, противодействие и превенция”, дава участието на Н. Пр. Ема Хопкинс, посланик на Великобритания в България и г-жа Камелия Димитрова, секретар на НКБТХ:

https://www.bnt.bg/bg/a/161797-kameliya-dimitrova-trafikt-e-navsyakde-v-internet