00 359 2 807 80 50 office@antitraffic.government.bg

Участие в среща на Неформалната мрежа на националните докладчици или подобни механизми за борба с трафика на хора

Г-жа Камелия Димитрова, секретар на НКБТХ и г-жа Добряна Петкова, главен експерт в НКБТХ взеха участие в среща на Неформалната мрежа на националните докладчици или подобни механизми за борба с трафика на хора.20161205_12454920161205_124515

Срещата, която се проведе на 5 и 6 декември 2016 г. в гр. Брюксел, Белгия се председателства съвместно от словашкото председателство на ЕС и Европейският координатор за борба с трафика на хора.

Събитието имаше за цел обмен на информация и добри практики, както и провеждането на дискусии относно постигнатите резултати от работата на мрежата на националните докладчици. По време на срещата бяха обсъдени ролята и развитието на международното сътрудничество в областта на трафика на хора и защита на жертвите, както и международния опит при събирането на информация за трафика на хора.20161206_112420

В програмата бяха включени две основни сесии: представяне на важните предстоящи събития, тенденции и отбелязания напредък във връзка със ситуацията в страните-участнички, както и текущата работа по прилагане на Директива 2011/36/ЕС (чл.23.1 и чл. 23.2 ) и основните предизвикателства свързани с това. По време на срещата България се открои сред 3те европейски държави осъдили най-много лица, използвали услугите на жертви на трафик – чл. 23.2 от Директива 2011/36/ЕС.