00 359 2 807 80 50 office@antitraffic.government.bg

Транснационален механизъм за насочване на жертви на трафик

свали в PDF_eng

Достъпен и на уеб страницата на Международен център за развитие на миграционните политики (ICMPD):

http://www.icmpd.org/Publications.1826.0.html 

 

Контакти за насочване и подкрепа на жертви на трафик на хора за Югоизточна Европа (Транснационален механизъм – TRM):

TRM Contacts 2017 (v.5)