00 359 2 807 80 50 office@antitraffic.government.bg

ЧЛЕНОВЕ

На Националната комисия за борба с трафика на хора са членове представители на следните министерства и държавни институции:

1. Г-жа Павлина Панова – заместник-председател на Върховен касационен съд;

2. Г-н Цвятко Георгиев – заместник-министър на вътрешните работи;

3. Г-жа Деница Сачева – заместник-министър на труда и социалната политика;

4. Д-р Адам Персенски – заместник-министър на здравеопазването;

5. Г-н Румен Александров – заместник-министър на външните работи;

6. Г-н Олег Петков – заместник-председател на ДАНС;

7. Г-н Лъчезар Пенев – заместник-директор на Национална следствена служба;

8. Г-жа Мария Шишкова – заместник-главен прокурор на Р България;

9. Г-н Диян Стаматов – заместник-министър на образованието и науката;

10. Г-жа Красимира Филипова- заместник-министър на правосъдието;

11. Г-жа Велина Белева – заместник-председател на ДАЗД.