00 359 2 807 80 50 office@antitraffic.government.bg

ЧЛЕНОВЕ

Заместник-председател на Националната комисия за борба с трафика на хора е проф. Николай Проданов, заместник-министър на правосъдието.

Представители на следните министерства и държавни институции са членове на Националната комисия за борба с трафика на хора :

– д-р Мирослав Ненков, заместник-министър на здравеопазването;

– г-н Красимир Ципов, заместник-министър на вътрешните работи;

– г-н Юрий Щерк, заместник-министър на външните работи;

– проф. Николай Проданов, заместник-министър на правосъдието и заместник-председател на НКБТХ;

– г-жа Деница Сачева, заместник-министър на образованието и науката;

– г-жа Султанка Петрова, заместник-министър на труда и социалната политика;

– д-р Валентин Димитров, заместник-председател на ДАЗД;

– г-н Николай Ненков, заместник-председател на ДАНС;

– г-н Лъчезар Пенев, заместник -директор на НСЛС;

– г-жа Павлина Панова, заместник на председателя на ВКС;

– г-жа Мария Шишкова, заместник на главния прокурор;