00 359 2 807 80 50 office@antitraffic.government.bg

ПРЕДИШЕН СЪСТАВ

29.01.2015 г. – януари 2017 г.

Председател:

Меглена Щилиянова Кунева – заместник министър-председател и председател на Националната комисия за борба с трафика на хора

25.07.2014 г. – 07.11.2014 г.

Председател:

Христо Любомиров Иванов – заместник министър-председател и председател на Националната комисия за борба с трафика на хора

25.07.2013 г. – 28.08.2014 г.

Председател:

Цветлин Йовчев Йовчев – заместник министър-председател и председател на Националната комисия за борба с трафика на хора

26.06.2013 – 25.07.2013 г.

Председател:

Зинаида Каменова Златанова – заместник министър-председател и председател на Националната комисия за борба с трафика на хора (съгласно решение на МС № 379 от 26.06.2013 г.)

2009-2013

Председател:

Цветан Генчев Цветанов – заместник министър-председател и председател на Националната комисия за борба с трафика на хора (съгласно решение на МС № 700 от 27.08.2009 г.)

Членове (към 2013 г.):

Г-н Веселин Вучков – заместник-министър на вътрешните работи

Г-жа Десислава Димитрова – заместник-министър на здравеопазването

Г-жа Даринка Янкова – заместник-председател на Държавната агенция за закрила на детето

Г-н Гроздан Илиев – заместник-председател на Върховния касационен съд

Г-н Пламен Георгиев – заместник-министър на правосъдието

Г-н Димитър Йорданов – заместник-председател на Държавната агенция „Национална сигурност”

Г-н Петко Петков – заместник-директор на Националната следствена служба

Г-н Иван Найденов – заместник министър на външните работи.

Г-жа Милена Дамянова – заместник-министър на младежта, образованието и науката

Г-жа Зорница Русинова – заместник-министър на труда и социалната политика

2005-2009 г.

Председател:

Даниел Вълчев – заместник министър председател и председател на Националната комисия за борба с трафика на хора (съгласно решение на МС № 860 от 4.11. 2005 г.).

Членове (към 2009 г.):

Г-н Милен Керемедчиев – заместник-министър на външните работи

Г-н Валери Цеков – заместник-министър на здравеопазването

Г-н Румен Андреев – заместник-министър на вътрешните работи и заместник-председател на ЦКБПП МН.

Г-жа Соня Янкулова – заместник-министър на вътрешните работи

Г-н Ясен Янев – заместник-министър на труда и социалната политика

Г-жа Муаддес Налбант – заместник-министър на образованието

Г-н Христо Монов – заместник-председател на Държавната агенция за закрила на детето

Г-н Румен Ненков – заместник-председател на Върховния касационен съд

Г-н Румен Георгиев – заместник-директор на Национална следствена служба

Г-н Христо Манчев – заместник на Главния прокурор на Р България

Г-н Бойко Рашков – заместник-министър на правосъдието

Г-н Николай Николов – заместник-председател на Държавната агенция „Национална сигурност”

 

2004-2005 г.

Председател:

Пламен Панайотов – заместник министър-председател (съгласно решение на МС № 785 от 01.10. 2004 г.).