00 359 2 807 80 50 office@antitraffic.government.bg

Специализирано обучение на тема „Идентификация и социална подкрепа на деца, жертви на трафик”

991-ratio-specializirano-obuchenie

Специализирано обучение на тема „Идентификация и социална подкрепа на деца, жертви на трафик” – Сливен 

Заместник-кметът Пепа Чиликова откри специализирано обучение на тема „Идентификация и социална подкрепа на деца, жертви на трафик” в Сливен. Във форума бяха обучени педагогически съветници, психолози и медиатори. Организатори на обучението са Местната комисия за борба с трафика на хора (МКБТХ) гр. Сливен и Националната комисия за борба с трафика на хора (НКБТХ).Пепа Чиликова постави акцент върху това, че децата са най-уязвимата социална група и най-честите жертви на насилие и експлоатация. Именно поради тази причина се организира обучението „Идентификация и социална подкрепа на деца, жертви на трафик” с цел повишаване квалификацията на педагогическите специалисти, във връзка с идентифицирането на деца в риск и деца жертви на трафик.

В рамките на обучението гл.ас. д-р Мариела Тодорова-Колева запозна участниците с показателите за идентификация, чрез казуси, ролеви игри и работа в малки групи по действителни случаи. В отделни сесии се разгледа социалната закрила и подкрепа на деца – жертви на трафик и насилие, подобряването на координацията, сътрудничеството и междуинституционално взаимодействие, както и засилване на превенцията.

Специализирано обучение на тема „Идентификация и социална подкрепа на деца, жертви на трафик” – Сливен – DarikNews.bg

Всички участници получиха сертификат за успешно преминато обучение, връчен от Чиликова – председател на Местната комисия за борба с трафика на хора, гр. Сливен.
Източник: www.dariknews.bg, 14.06.2017 г.

https://dariknews.bg/regioni/sliven/specializirano-obuchenie-na-tema-identifikaciia-i-socialna-podkrepa-na-deca-zhertvi-na-trafik-2030442